Nieruchomości gorzów - blog Biuro nieruchomości

Dodatkowe koszty przy zakupie nieruchomości

4 maja, 2021 7 minut czytania Tomasz Hrehorczuk

Decydując się na zakup nieruchomości warto przed podjęciem decyzji zapoznać się z dodatkowymi kosztami jakie mogą wystąpić. Wydatki uzależnione są w dużej mierze od ceny nieruchomości oraz sposobu finansowania. Opisałem je w następujących podpunktach:

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC

Kiedy zapłacę podatek od czynności cywilnoprawnych PCC?

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym wiąże się najczęściej z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilno prawnych - (zwany w dalszej części wpisu PCC), który wynosi 2 % od wartości nieruchomości i reguluje go Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (załącznik). Co do zasady ustalany jest on od ceny zakupu widniejącej w akcie notarialnym. Należy zaznaczyć, że fiskus ma prawo zweryfikować cenę nieruchomości, i w razie stwierdzenia rażącej różnicy może wezwać do wyrównania brakującej kwoty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Dokładnie ten sam podatek towarzyszy nam przy zakupie używanego auta i  to właśnie on wpływa w znaczącym stopniu na wysokość łącznych kosztów jakie ponosimy u notariusza.

Notariusz jest tylko płatnikiem podatku PCC i ma obowiązek pobrać go od nas oraz przekazać organowi podatkowemu. Należy również zaznaczyć, że podatek od czynności cywilnoprawnych ciąży na kupującym i jeśli płacimy go u notariusza nie musimy składać w urzędzie skarbowym formularza PCC-3, który w innych przypadkach powinniśmy złożyć w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Dodatkowo przy finansowaniu nieruchomości kredytem hipotecznym zapłacimy 19 zł PCC za ustanowienie hipoteki.

Warto widzieć

Jeśli ustanawiasz hipotekę samodzielnie (poza aktem notarialnym) jesteś zobowiązany w ciągu 14 dni złożyć w urzędzie skarbowym formularz PCC-3 oraz wnieść opłatę 19 zł.

Kiedy nie zapłacę podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC?

Przy zakupie nieruchomości  od dewelopera z rynku pierwotnego nie zapłacisz podatku od czynności cywilnoprawnych- PCC. W tym przypadku sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług - VAT (8 lub 23 %), który zawarty jest w cenie zakupu nieruchomości.

Zdarzają się także okoliczności, że przy zakupie nieruchomość z  rynku wtórnego podatku PCC nie musisz płacić. Ma to miejsce m.in. gdy:

- sprzedający jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług – VAT,

- nabywasz grunt rolny stanowiący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w wyniku którego powstanie gospodarstwo o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha lub zostanie powiększone, którego powierzchnia nie przekroczy 300 ha. Warunkiem jest prowadzenie nabytego gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat.

2. Wynagrodzenie notariusza – opłaty notarialne

Na opłaty notarialne składa się m.in. taksa notarialna, która jest niczym innym jak wynagrodzeniem notariusza za wykonane czynności m.in.sporządzenie aktu notarialnego. Reguluje ją Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek notarialnych, które jak sama nazwa mówi określa maksymalną stawkę jaką może pobrać notariusz za daną czynność. Przy zakupie nieruchomości na jej wysokość ma wpływ wartość nieruchomości jaką nabywamy.

Dla lepszego zobrazowania poniżej udostępniam tabelę aktualną na 2021 r. o maksymalnych stawkach taksy notarialnej:

Wartość nieruchomości

Maksymalna wysokość taksy notarialnej

powyżej

do

-

3 000 zł

100 zł

3 000 zł

10 000 zł

100 zł plus 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł

10 000 zł

30 000 zł

310 zł plus 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

710 zł plus 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł

1 000 000 zł

1 010 zł plus 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

4 770 zł plus 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

2 000 000 zł

 

6 770 zł plus 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł jednak
nie więcej niż 10 000 zł – w przypadku czynności dokonywanych
pomiędzy osobami z I grupy podatkowej nie więcej niż 7 500 zł

Źródło: § 3 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek notarialnych

Na wysokość maksymalnej stawki notarialnej, wpływa również rodzaj transakcji oraz prawo jakie nabywamy. I dla przykładu nabywając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zapłacimy połowę maksymalnej taksy.

Więcej w § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek notarialnych

Notariusz dodatkowo może pobrać od nas opłaty za inne czynności notarialne m.in.:

- sporządzenie wypisów aktu notarialnego  - 6 zł od każdej rozpoczętej strony. Wypis ma moc oryginału wręczany jest stronom transakcji oraz przekazywany jest przez notariusza odpowiednim urzędom (w zależności od rodzaju nieruchomości) m.in. do sądu wieczystoksięgowego, urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego oraz spółdzielni mieszkaniowej.

-  ustanowienie hipoteki – do ¼  maksymalnej taksy z ww. tabeli,

- sporządzenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Jeśli zgubiliśmy lub zalaliśmy kawą wypis aktu notarialnego bez problemu możemy udać się do kancelarii notarialnej, w której podpisywaliśmy umowę w celu sporządzenia kolejnego wypisu.

Warto zaznaczyć, że oryginał aktu notarialnego notariusz przechowuje w swojej kancelarii przez okres 10 lat. Po tym czasie dokument ten trafia do archiwum sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby kancelarii, i tam w razie zaistnienia potrzeby należy zgłosić się aby uzyskać nowy wypis.

3. Wysokość opłat w sprawach wieczystoksięgowych

W przypadku gdy nieruchomość jaką nabywamy ma założoną księgę wieczystą lub chcemy ją założyć, notariusz pobiera od nas i odprowadza do sądu rejonowego opłaty związane m.in. z:

-  wpisem własności –  najczęściej 200 zł,

- ustanowieniem hipoteki – 200 zł,

- założeniem księgi wieczystej -100 zł.

Jeśli nabywamy za gotówkę spółdzielcze własnościowe prawo dla którego nie ma założonej księgi wieczystej oraz nie chcemy jej zakładać, nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z opłatami wieczystoksięgowymi. Przy nabyciu takiego prawa z udziałem kredytu hipotecznego jesteśmy zmuszeni ją założyć aby ustanowić hipotekę – wymóg banku.

Warto wiedzieć

Nabywając nieruchomość dla której założona jest księga wieczysta chroni nas rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece nabywając nieruchomość w dobrej wierze w przypadku niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzygana jest na korzyść tego, kto nabył własność lub inne prawo rzeczowe od osoby uprawnionej według treści księgi wieczystej.

4. Zakup nieruchomości na kredyt – dodatkowe koszty

Finansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym wiąże się z dodatkowymi kosztami. Do wydatków, które mogą wystąpić zaliczamy:

- prowizję banku za udzielenie kredytu, choć nie występuje zawsze. W przypadku ofert z zerową prowizją często musimy spełnić dodatkowe warunki oraz skorzystać z innych produktów banku (karta kredytowa, ubezpieczenie itp.)

- sporządzenie wyceny nieruchomości – około 400 zł (uzależnione od rodzaju nieruchomości, odległości itp.),

- ubezpieczenie nieruchomości, polisa na życie z cesją na bank,

- 19 zł podatku od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki,

- 200 zł jako opłata sądowa za wpis hipoteki.

Najważniejszym parametrem kredytu jest jego oprocentowanie mające największy wpływ na koszty jakie poniesiemy za obsługę kredytu. Na oprocentowanie środków pożyczonych  w naszej rodzimej walucie składa się marża banku oraz stopa procentowa (WIBOR).

Marża banku w całym okresie trwania kredytu jest najczęściej  stała. Stopa procentowa jest zmienna, uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji gospodarczej i ustala ją Rada Polityki Pieniężnej.

W przypadku niskiej stopy procentowej – dziś w 2021 r. mamy rekordowo niską – banki podnoszą marże, natomiast gdy stopa procentowa jest wysoka banki są skłonne do obniżenia marży.

W perspektywie kilku lat musisz liczyć się ze wzrostem stopy procentowej, która doprowadzi do droższej obsługi zaciągniętych wcześniej kredytów. Ten fakt warto brać pod uwagę planując zakup nieruchomości.

W czasie, w którym pisałem ten artykuł oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło od 2,06 % do 4,66 %. Jak widać rozpiętość jest bardzo duża dlatego tak istotne jest poznanie ofert różnych banków.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym umów się z naszym doradcą aby sprawdzić aktualną ofertę kredytów hipotecznych.

5. Koszty związane z biurem nieruchomości

Jeśli kupujesz nieruchomość z udziałem biura nieruchomości należy liczyć się z dodatkowym wynagrodzeniem pośrednika. Zdarzają się jednak sytuacje, że wszystkie koszty pośrednictwa są po stronie sprzedającego. W takim przypadku powinna być o tym informacja w treści ogłoszenia.

Wynagrodzenie biura nieruchomości wacha się najczęściej na poziomie 2-3 % netto od ceny transakcyjnej nieruchomości. Wysokość wynagrodzenia nie jest stała i uzależniona jest od rodzaju nieruchomości, ceny czy skomplikowania transakcji.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem lub sprzedażą nieruchomości na terenie Gorzowa Wielkopolskiego lub okolic, skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy. Jesteśmy elastyczni i na pewno dojdziemy do porozumienia.

Ja widać finalne koszty związane z zakupem nieruchomości nie należą do niskich. Warto się z nimi zapoznać przed podjęciem decyzji o zakupie danej nieruchomości. Dysponując wszystkimi danymi łatwiej będzie Tobie podjąć trafną decyzję.

Skorzystaj z naszego kalkulatora opłat i oblicz wydatki jakie czekają Ciebie przy zakupie nieruchomości.

Udostępnij ten post: